Ledige stillinger

KONTOR – SALG – MARKNADSFØRING

100% stilling på kontoret. Generelt kontorarbeid og salg/marknadsføring.

SVEIS – MASKINERING – MEKANISK ARBEID

2 stk 100% stilling innan sveising, samt variert mekanisk arbeid og noko maskinering.

SALG

100% stilling innan salg og service av miljøutstyr.

RØRLEGGJAR

100% stilling innan motasje av rør og mekanisk samanstilling av våre eigne produkt innan vassrensing.

Vi tar gjerne inn nyutdanna folk og har ledige lærlingeplassar innan kontor/salg og i verkstaden.

Kontakt

Kontakt

Torgeir Straand
Daglig leder