Biogassanlegg

Biogassanlegg

Telemark Technologies har utviklet prosesser for å produsere biogass (metan) fra organisk avfall, avløpsvann, møkk og slam. Arbeidet har vært støttet av Innovasjon Norge og utføres i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge ,Sintef og private selskaper. Selve biogassreaktoren er uttestet ved flere pilotinstallasjoner og karakteriseres ved at den har høy produksjonsrate i forhold til størrelse og pris. Produksjon av biogass på en gård innebærer håndtering av møkk. Det er derfor nødvendig å se biogassanlegg som en del av en helhetlig gjødselhåndtering for å skap mest mulig verdi av møkka. Waterment holder nå på å utviklet et slikt helhetlig konsept (se skisse nedenfor) hvor man i tillegg til biogass også får en våtfraksjon som er rik på plantetilgjengelig N og en fast fraksjon som er rik på P. Det vil igjen resultere i enklere håndtering og kreve mindre spredeareal på grunn av høyt fosforinnhold i ubehandlet møkk.

Gårdskonsept

Kontakt

Kontakt

Torgeir Straand
Daglig leder

© Kopirett - Telemark Technologies