Renseanlegg for gråvann

F1 forfilter – Hytter uten innlagt vann

F1 forfilter renseanlegg er beregnet på hytter der vann ikke er lagt inn i hytta. Renseanlegget fjerner fett, partikler og slam. Vi anbefaler at renseanlegget brukes i forbindelse med en resorpsjonsgrøft eller lignende. Lengden på grøfta avhenger av vannforbruk​.

Les Mer

F2 forfilter – Hytter med/uten innlagt vann

F2 forfilter er et kompakt slamrenseanlegg for hytter med eller uten innlagt vann. Renseanlegget fjerner fett, partikler og slam. Anlegget installeres foran en infiltrasjons- eller resorpsjonsgrøft. For å sikre at vannet fordeles jevnt i hele grøftens lengde, sendes vannet ut i pulser på ca 20 liter. Fett samles i en beholder og partikler i en pose. Disse må tømmes jevnlig. Utover dette er det lite vedlikeholdsbehov.

Les mer

R2 Gråvannsanlegg

R2 er et renseanlegg for gråvann som gir deg mulighet til å ha innlagt vann på hytta uten kostnadskrevende anleggsarbeider.

Renseanlegget består av tre hovedtrinn:
• Mekanisk rensing i en filtertank med pose der partikler og fett separeres
• Biologisk rensing i en hybrid bioreaktor
• Rislefilter med innebygd fordrøyning.

Les mer

© Kopirett - Telemark Technologies