F2 – Forfilter

Telemark Technologies forfilter, med fettavskiller og partikkelfilter er beregnet for hytter med eller uten innlagt vann. Renseanlegget fjerner fett, partikler og slam. Anlegget installeres foran en infiltrasjons- eller resorpsjonsgrøft. For å sikre at vannet fordeles jevnt i hele grøftens lengde, sendes vannet ut i pulser på ca 20 liter. Fett samles i en beholder og partikler i en pose. Disse må tømmes jevnlig. Utover dette er det lite vedlikeholdsbehov.

Renseanlegget tar seg av utskillelse av fett og større partikler, som hår og rusk fra vasking. Det består av en fettavskiller, et filterposekammer og et utløpskammer. I filterposekammeret henger en pose med differensiert maskevidde. Fettavskilleren og filterposen samler opp partikler og slam og må tømmes eller skiftes etter behov. Målinger viser at opp til halvparten av det organiske materialet i avløpsvannet kan fjernes i filtertanken (målt som 20 – 50 % reduksjon av kjemisk oksygenbehov, KOF1, i avløpsvannet).

Renseanlegget har ingen elektriske pumper eller bevegelige deler. Hvis renseanlegget brukes som forfilter til en infiltrasjonsgrøft, vil renseløsningen være godkjent for hytter med innlagt vann.

Kontakt

Kontakt

Torgeir Straand
Daglig leder