Om oss

Telemark Technologies Systems AS

Vinje Industri og Telemark Technologies har gått saman om å gjennomføre ei teknologisatsing i Vest-Telemark. Selskapa har gått inn med kapital og personell til oppbygging av eit felles 50/50 eigd dotterselskap, Telemark Technologies Systems.

Selskapet er ein totalleverandør av tekniske system som del av strategien, og engasjerer seg på eigarsida i andre selskap der det er naturleg for å gjennomføre teknologisatsinga: Ein totalleverandør med fleire samarbeidande selskap innan renseteknologi, tunellarbeid og service. Selskapet har hovudkontor på Notodden med avdelingar i Vinje (Åmot) og i Kristiansand. Styreleiar er Jostein Hauge og dagleg leiar er Torgier Straand. Selskapet har 6 faste tilsette, med tilgang på ressursar frå tilknytta selskap. Selskapet eig aksjar i Vest-Telmark Teknologipark og GT Automasjon & elektro.

Telemark Technologies AS

Telemark Technologies blei etablert i 2011 av Torgeir Straand og har hovudkontor i Telemark Teknologipark på Notodden. Selskapet blei etablert for å organisere selskapa der Torgeir Straand var engasjert til ein totalleverandør med felles marknadsføring. Ble Engineering som eitt av desse, blei etablert i 2005. Industriteknikk hadde blitt etablert av Asmund Buen i 1988. Desse selskapa blei seinare Telemark Technologies subsea-satsing, og er nå nyleg er fusjonert til Optime Subsea, ein totalleverandør av subsea-system for oljebransjen. Optime Subsea og Telemark Technologies har eit tett samarbeid på eigarsida.
For utfyllande informasjon kontakt Torgeir Straand.
Kontakt

Kontakt

Torgeir Straand
CEO

Vinje Industri AS

Vinje Industri AS blei etablert som et privat aksjeselskap av Jostein Hauge i år 2000 og har hovudkontor i Kristiansand. Vinje Industri har sitt verksemdsområde innanfor mekanisk og hydraulisk montasje og vedlikehold, og har bygd opp ei erfaren ingeniøravdeling som er i stand til å påta seg oppdrag heilt frå planlegging og fram til ferdig produkt. Selskapet er ein multidisiplin samarbeidspartner for landbasert industri og offshorebransjen, og har mange års erfaring med leveranse av produkt og tenester over heile verda. For meir informasjon, kontakt Jostein Hauge daglig leder i Vinje Industri.
Kontakt

Kontakt

Jostein Hauge
Chairman

GT Automasjon & Elektroservice

For å kunne vera ein totalleverandør har Telemark Technologies Systems AS ein 25% eigarandel i GT Automasjon & Elektroservice AS. Les meir om selskapet på deira heimeside.
Kontakt

Kontakt

Geir Mykland
Daglig leder
© Kopirett - Telemark Technologies