F1 – Forfilter

Telemark Technologies forfilter renseanlegg er beregnet på hytter der vann ikke er lagt inn i hytta. Renseanlegget fjerner fett, partikler og slam. Vi anbefaler at renseanlegget brukes i forbindelse med en resorpsjonsgrøft eller lignende. Lengden på grøfta avhenger av vannforbruk.

Renseanlegget tar seg av utskillelse av fett og større partikler, som hår og rusk fra vasking. Det består av en fettavskiller, et filterposekammer og et utløpskammer. I filterposekammeret henger en pose med differensiert maskevidde. Fettavskilleren og filterposen samler opp partikler og slam og må tømmes eller skiftes etter behov. Målinger viser at opp til halvparten av det organiske materialet i avløpsvannet kan fjernes i filtertanken (målt som 20 – 50 % reduksjon av kjemisk oksygenbehov, KOF1, i avløpsvannet).

Kontakt

Kontakt

Arnfinn Wiken
Salgs- og markedssjef