Vest-Telemark

Vest-Telemark Teknologipark

Treng du nye lokale, har du behov for større plass, eller vil ditt firma ha spesialtilpassa fasilitetar i Vest-Telemark? Vest-Telemark Teknologipark skal vere ein arena for ny teknologi med eit bygg der selskapa arbeider saman og tilfører kvarandre meir jobb.

Vest-Telemark Teknologipark skal drivast etter sjølvbergingsprinsippet med fleire større og mindre utfyllande teknologibedrifter som samarbeider om totalleveransar der dette er naturleg.

Vi har:
42.000 m2 næringstomt
20.000 m2 ferdig regulert for utbygging i tre byggetrinn, igangsettingsløyve er gitt av Seljord kommune.
Første byggetrinn består verkstadbygg og kontor på ca 1000-2000 m2.

Eigarar i Vest-Telemark Teknologipark AS per 31.12.2016
• Telemark Energipark AS 26%
• Angre Invest AS 26%
• Århus Næringspark AS 48%

I 2017 blir det arbeid med å klargjere tomta for bygging med stein frå tunellen Århus-Gvammen. Opning av bygget er planlagt framdrift blir samkjørt med Statens vegvesen sin tunnelåpning Århus-Gvammen. Den er per i dag planlagt i 2019.

Selskapets mål for teknologisatsinga: Vest-Telemark teknologipark er ein park etter sjølvbergingsprinsippet med mange større og mindre utfyllande teknologibedrifter som samarbeider om totalleveransar der dette er naturleg.

Tverrfaglig samarbeid & totalleveranser

Tverrfagleg samarbeid & totalleveransar
Vi ønsker et nytt næringsbygg med miljø for tverrfaglig samarbeid på tvers av bransjer, som vil bidra til vekst og konkurransefortrinn.
Vest-Telemark Teknologipark er i kontakt potensielle leigetakarar som arbeider utfyllande innan fleire fagområde:

·       IT og web

·       Industrielektro

·       Mekanisk produksjon

·       Offshore

·       Vassrensing og rørleggar

·       Miljøutstyr og reinhald

·       Tunellservice

·       Energi og vasskraft

·       Økonomi og rekneskap

·       Kantine og matservering

·       Bygg og anlegg
Ta kontakt for utfyllande informasjon om prosjektet. Nå kan du sikre deg intensjonsavtale om plass i byggetrinn 1.

Byggetrinn 1

Kontakt

Kontakt

Torgeir Straand
Styreleiar, Vest-Telemark Teknologipark AS

Tomt & Steinleveranse

Johan Angre
Daglig leiar, Vest-Telemark Teknologipark AS

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1

© Kopirett - Telemark Technologies