Skadebegrensning utslipp

Mobil beredskapshengar

Vår mobile beredskapshengar er tilpassa kommunar, beredskapssenter og større og mindre bedrifter som må ha utstyr for å fange opp søl av olje, diesel og anna forureining, kapasitet inntil 2000 liter. Hengaren inneheld utstyr for
1. Å avgrense utsleppet
2. Renseustyr med pumper i fire trinn
3. Eit stort utval av personleg verneutstyr, handreiskap og anna miljøutstyr. Kan kjørast på vanleg førarkort. Vi tilbyr komplett serviceavtale.
Kontakt

Kontakt

Hallgeir Ofte
Kontorleder/miljøutstyr

Oppsamlingsutstyr og Absorbenter

Treng du absorbentar, personleg verneutstyr, absorbent-kit for å halde verkstaden din rein og fin for olje og anna forurensning?
Vi tilbyr effektive løsningar og nødvendig dokumentasjon etter ISO-standarden. Få kontroll på farlege stoff. Ha klart miljøutstyret som beredskap for eventuelle uhell.  Med serviceavtale. Ta kontakt om du ønskjer at di bedrift skal bli ISO-godkjent!

ECO fiber

Vi tibyr ein eigenprodusert absorbent for fjerning av miljøgifter. Deriblant har vi ulike varianter av fiber som har vist seg unike når det gjeld å fjerne m.a. PCB, dioksiner, brommerte flammehemmerar, olje, diesel, white sprite, m.m. Våre fiberløysingar kan fjerne fleire giftstoff som er totalt forbudt å sleppe ut til naturen i år 2020. Ta kontakt for utfyllande informasjon og pakkeløysingar for dine rensebehov.

Våre samarbeidspartnere

 
© Kopirett - Telemark Technologies