Renseanlegg

Sjå NRK-innslaget som viser den viktige samfunnsoppgåva våre ingeniørar har å ta fatt på. Den viser samanhengen mellom teknologi for vatn og avløp, miljøgifter og systems engineering som metodikk for å løyse denne viktige saka. Vi meiner at det er stort potensiale for å bruke erfaring innan olje&gass til å løyse problemet. Om det renn olje eller vatn i eit rør, har stystemet ein del like funksjonar, og våre ingeniører er på heimebane:

Modulbasert renseanlegg

Vi leverer mobile modulbaserte renseanlegg for rensing av olje og ein del relevante miljøgifter på anleggsområde, tunellarbeid, offshore, havneanlegg m.m. Anlegga leverast modulbaserte i container, og sliksett kan kapaistet enkelt justerast opp eller ned.

Stasjonære renseanlegg

Vi tar med oss erfaring fra subsea og offshore til å levere stasjonære renseanlegg i en desentralisert teknologistruktur. Dvs. å heller ha fleire, mindre renseanlegg som alternativ til kilometervis med rørgater og potensielle lekasjepunkter. Anlegga leverast tilrettelagt for installasjon av etterpoleringsmodul for uttak av ein del sentrale giftstoff, og ekstra modular for å rense olje før denne kjem inn på anlegget.

Rense- og pumpestasjonar

I samarbeid med Axflow leverer vi trykkøkningsstasjonar for vatn og avløp til kommunar, hyttefelt, industri og andre som treng dette. Vår spesialitet er ein pumpestasjon som inneheld eit rensetrinn for å fjerene ein del miljøgifter. M.a. er dette rimeleg løysing for å hidre ein del giftstoff ein typisk finn i avrenning frå deponi. Pumpestasjonen installerast og avrenningsvatnet blir kjørt gjennom ulike rensetrinn før det går vidare i kretsløpet.

Deponi, prøvetaking & analyse

Telemark Technologies tilbyr tjenester spesialtilpasset for deponier. Mulig forurensing kartlegges ved å utføre sigevanns- og sedimentanalyser. Basert på disse resultatene vil det så anbefales hensiktsmessige løsninger. Dette kan inkludere installasjon av en deponipumpe som fanger opp deponiets forurensing før den spres til andre områder.
Arbeidet utføres i tre trinn og i samarbeid med akkreditert laboratorium.
1. Prøvetaking og analyse
2. Test med renseapplikasjon
3. Installasjon med deponipumpe
Ta kontakt så finner vi sammen en løsning for ditt forurensningsproblem hos ditt deponi.

Våre samarbeidspartnere

 
Kontakt

Kontakt

Eivind Hårstad
Salgssjef

© Kopirett - Telemark Technologies