Referanser

Stasjonære renseanlegg

 • RA 1500, 1500 PE. Svene, Flesberg kommune (2019)
 • RA 350, 350 PE. Tronstad, Lier kommune (2018)
 • RA 100, 100 PE. Sauar, Sauherad kommune (2018)
 • RA 50, 50 PE. Århusmoen, Seljord kommune (2018)
 • Vannverk. Århusmoen, Seljord kommune (2018)

Pumpestasjoner

 • Trykkøkningsstasjon drikkevann. Nordagutu, Sauherad kommune (2017)
 • Avløpspumpestasjon. Hanekleiva, Sande kommune (2018)
 • 3 stk pumpestasjoner for flomsikring. Dalen, Tokke kommune. (2018)
 • 4 stk avløpspumpestasjoner. Åsa, Ringerike kommune. (2018/2019)

Mobile renseanlegg og beredskaphenger

 • Modulbasert containeranlegg. Strandveien 1 AS, Lillestrøm (2017)
 • Modulbasert containeranlegg. Bane NOR, Lieråsen (2017)
 • Beredskapshenger. Strandveien 1 AS, Lillestrøm (2017)
 • Beredskapshenger. Bane NOR, Lieråsen (2017)
Eivind Hårstad

Eivind Hårstad

Salgssjef

© Kopirett - Telemark Technologies