Miljøutstyr

Mobil beredskapshengar

Vår mobile beredskapshengar er tilpassa kommunar, beredskapssenter og større og mindre bedrifter som må ha utstyr for å fange opp søl av olje, diesel og anna forureining, kapasitet inntil 2000 liter. Hengaren inneheld utstyr for
1. Å avgrense utsleppet
2. Renseustyr med pumper i fire trinn
3. Eit stort utval av personleg verneutstyr, handreiskap og anna miljøutstyr. Kan kjørast på vanleg førarkort. Vi tilbyr komplett serviceavtale.
Kontakt

Kontakt

Eivind Hårstad
Sales Manager

Utstyr og absorbentar

Treng du absorbentar, personleg verneutstyr, absorbent-kit for å halde verkstaden din rein og fin for olje og anna forurensning?
Vi tilbyr effektive løsningar og nødvendig dokumentasjon etter ISO-standarden. Få kontroll på farlege stoff. Ha klart miljøutstyret som beredskap for eventuelle uhell.  Med serviceavtale. Ta kontakt om du ønskjer at di bedrift skal bli ISO-godkjent!

ECO fiber

Vi tibyr ein eigenprodusert absorbent for fjerning av miljøgifter. Deriblant har vi ulike varianter av fiber som har vist seg unike når det gjeld å fjerne m.a. PCB, dioksiner, brommerte flammehemmerar, olje, diesel, white sprite, m.m. Våre fiberløysingar kan fjerne fleire giftstoff som er totalt forbudt å sleppe ut til naturen i år 2020. Ta kontakt for utfyllande informasjon og pakkeløysingar for dine rensebehov.

Våre samarbeidspartnere

 

© Kopirett - Telemark Technologies