Miljøkummer

Sjå NRK-innslaget som viser den viktige samfunnsoppgåva våre ingeniørar har å ta fatt på. Den viser samanhengen mellom teknologi for vatn og avløp, miljøgifter og systems engineering som metodikk for å løyse denne viktige saka. Vi meiner at det er stort potensiale for å bruke erfaring innan olje&gass til å løyse problemet. Om det renn olje eller vatn i eit rør, har stystemet ein del like funksjonar, og våre ingeniører er på heimebane:

Modulbasert renseanlegg

Vi leverer mobile modulbaserte renseanlegg for rensing av olje og ein del relevante miljøgifter på anleggsområde, tunellarbeid, offshore, havneanlegg m.m. Anlegga leverast modulbaserte i container, og sliksett kan kapaistet enkelt justerast opp eller ned.

Deponi, prøvetaking & analyse

Telemark Technologies tilbyr tjenester spesialtilpasset for deponier. Mulig forurensing kartlegges ved å utføre sigevanns- og sedimentanalyser. Basert på disse resultatene vil det så anbefales hensiktsmessige løsninger. Dette kan inkludere installasjon av en deponipumpe som fanger opp deponiets forurensing før den spres til andre områder.
Arbeidet utføres i tre trinn og i samarbeid med akkreditert laboratorium.
1. Prøvetaking og analyse
2. Test med renseapplikasjon
3. Installasjon med deponipumpe
Ta kontakt så finner vi sammen en løsning for ditt forurensningsproblem hos ditt deponi.

Kontakt

Kontakt

Torgeir Straand
Daglig leder

© Kopirett - Telemark Technologies